Araç

 

Kasko Hasarlarında İstenecek Belgeler

 

Zabıt 'aslı gibidir onaylı'

Alkol raporu 'aslı gibidir onaylı'

Sürücü belgesi sureti,

Aracınızın trafik ve tescil belgesi suretleri,

Aracınızın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,

Tamir ve parça faturası/ faturaları,

Poliçenize ait prim makbuz suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait),

Kazaya neden olan diğer araçların poliçe suretleri ile bu araç sahiplerinin adres ve telefon numaraları.

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Trafik Hasarlarında İstenecek Belgeler

 

Zabıt 'aslı gibidir onaylı'

Alkol raporu 'aslı gibidir onaylı'

Aracınızın trafik ve tescil belgesi suretleri,

Aracınızın hasarlı yerlerini gösterir fotoğraflar,

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

 

Konut

 

Yangın Hasarlarında İstenecek Belgeler

 

İtfaiye raporu,

Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar

Mevcut ise onarım faturaları,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,

Savcılık iddianamesi veya Savcılık takipsizlik kararı,

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

NOT: Dosyanın tetkiki anında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Deprem Hasarlarında İstenecek Belgeler

 

 Hasarlanan kıymetlerinize ilişkin (binave/veya ev eşyası) ayrıntılı zararı belirten talep yazısı,

Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor,

Mevcut ise onarım faturaları,

Bina hasarlarında tapu veya kira sözleşmesi sureti,

Bina hasarlarında, emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,

Hasarlı yerleri gösteriri fotoğraflar,

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti,

NOT: Dosyanın tetkiki anında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Konut Hırsızlık Hasarınızda İstenecek Belgeler

 

 Karakol ifade tutanağı ve karakol görgü tesbit tutanağı, (Bölge Jandarma Komutanlığına bağlıysa bu belgeler oradan temin edilecektir)

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Hırsızın binaya verdiği zararlar için tapu sureti, mevcut ise çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Faillerin ve çalıntı emteanın bulunup, bulunamadığına dair ilgili karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazılar için hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz).

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Dahili Su, Sel ve Su Baskını Hasarlarınızda İstenecek Belgeler

 

 Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Mevcut ise onarım faturaları,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

Başka bir kişinin mülkiyetinde bulunan bir yerden suyun sirayeti nedeniyle konutunuzda su geliyorsa rücu imkanı bakımından apartman yöneticiliği veya diğer resmi makamlar (ilgili mahalli karakol v.b.) tarafından düzenlenen tutanak,

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Fırtına Hasarlarınızda İstenecek Belgeler

 

 Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Mevcut ise onarım faturaları,

Mahalli meteoroloji istasyonundan alınacak rüzgarın hadise tarihinde 'm/sec' yada 'bofor' şiddetini gösteren fırtına raporu,

Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Hasarlı yerleri gösterir fotoğraflar,

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

 

 

Cam Hasarlarınızda İstenecek Belgeler

 

Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı,

Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,

Onarım faturası,

Poliçenize ait prim makbuzu suretleri (peşinat ve ödenen tüm taksitlere ait)

Sağlık

 

Tarafınıza teslim edilen ürün setinde şu belgeler bulunmaktadır

 

- Poliçe (Varsa Ek Şart Bilgisi ile)

- Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) Poliçe Kitabı

- Tazminat Talep Formu

- Sigortalı Kartı

- Anlaşmalı Kurumlar Kitapçığı

 

Sigortadan yararlanmanın en iyi yolu, poliçenizin üzerinde belirtilen bilgileri, eksiksiz ve dikkatlice okumak ve detayı ile ilgili bilgi edinmektir. Bu nedenle Poliçe Genel-Özel Şartlarını, Yurt içi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık Hizmeti ve Uluslararası Acil Yardım Hizmeti  açıklamalarını dikkatle okumanızı, açığa kavuşturmak istediğiniz konular için şirketimizi ya da acentenizi / sigorta danışmanınızı aramanızı öneririz.

 

Poliçenize ait teminatlar, uygulama esasları ve teminat dışı kalan haller Sağlık Sigortası Özel Şartları'nda ayrıntıları ile açıklanmıştır. Tazminat taleplerinizi bu açıklamalar paralelinde yapmanız iş ve işlemleri kolaylaştıracaktır.

 

Anlaşmalı Sağlık Kurumları Kitapçığı'nda yer alan sağlık kurumlarına gitmeniz halinde  devreye giren "Provizyon Merkezi"miz Genel Müdürlük bünyesinde çalışmakta olup, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Anlaşmalı sağlık kurumuna giden her sigortalımız için sağlık kurumu görevlisi gerek Provizyon Merkezi'mize ulaşarak provizyon işlemlerini yerine getirmektedir.

 

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarımıza müracaat ederken yanınızda mutlaka  sağlık sigortası kartınızı ve fotoğraflı kimlik belgenizi bulundurunuz.

 

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına ya da özel doktorlarınıza giderken, Tazminat Talep Formu'nuzu muayeneyi yapan hekime doldurtup imzalatmayı unutmayınız.

 

Anlaşmasız sağlık kuruluşlarında yapılan harcamaların değerlendirilmesi için gerekli olan belgeler  ise şunlardır :

 

Tazminat Talep Formu,

Yapılan harcamaların fatura asılları (faturanın temin edilemediği hallerde yazar kasa fişinin arka yüzüne, harcamaya konu olan sigortalının adı soyadı ve sağlık kurumunun kaşesi gerekmektedir.)

İlaç reçetesi,

İlaç kupürleri (reçetenin arkasına yapıştırılmış şekilde ),

Hekim tarafından düzenlenen tetkik talep yazısı (ya da sevk formu),

Tetkik sonuçlarının fotokopisi,

Yatarak tedavilerde yukarıdaki belgelere ek olarak anamnezli epikriz raporu, dökümlü hastane faturası, gözlem dosyası fotokopisi ve ameliyat raporu.

Trafik kazası olması halinde, sigortalı sürücü ise trafik kaza zaptı ve alkol raporu.

 

Hekimin uzun süreli ilaç reçetesi vermesi halinde reçetenin üzerine ne kadar süre ile kullanılacağını hekiminize yazdırmayı ve reçetenin fotokopisini bu ilaçlar için yapacağınız her tazminat talebinizde ilaç küpürleri ile birlikte ilaç faturasına eklemeyi unutmayınız.

 

Anlaşmasız sağlık kuruluşunda muayene olup, anlaşmalı bir sağlık kurumunda tetkik ve tedavilerinizi yaptırmanız halinde provizyon sistemimiz devreye girecektir. Anlaşmalı sağlık kurumundaki görevliye hekim tarafından düzenlenen tazminat talep formunu, sağlık sigortası kartınızı ve fotoğraflı kimlik belgenizi göstermeniz durumunda provizyon işlemleri başlatılabilecektir. Provizyon onayı verilir ise, varsa iştirak payınızı ödeyerek tedavinizi yaptırabilirsiniz. Bu uygulama anlaşmalı eczanelerimiz için de geçerlidir.

 

Sigortalı kartlarınızda yurt içi ve yurt dışı acil yardım hizmeti için başvurabileceğiniz telefon numaraları da verilmiştir.